کد دعای فرج برای وبلاگ

هو الله الذی لا اله الا هو...
عشق یعنی اینکه خود را ساختن؛ بعد از آن بر دیگری پرداختن!
هو الله الذی لا اله الا هو...